ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μπορείτε να σημειώσετε τα σχολεία της προτίμησής σας προκειμένου να διενεργήσετε την κλινική εξέταση και τη φθορίωση.

Σημειώνεται ότι η δήλωση δεν είναι δεσμευτική και η οριστικοποίηση των επισκέψεων των εθελοντών οδοντιάτρων στα σχολεία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού και Υποστήριξης.

Στοιχεία εθελοντή οδοντίατρου


Παρακαλούμε εισάγετε τις λέξεις που βλέπετε στην εικόνα
Σφάλμα στον κωδικό ασφαλείας! Παρακαλούμε προσπαθήστε πάλι.
Εισάγετε τους αριθμούς που ακούτε:

Tα έντυπα θα αποστέλλονται στο email: info@geradontia.gr ή στο fax: 2107298197.
Σημειώνεται ότι τα υλικά για την κλινική εξέταση και τη φθορίωση θα παρέχονται από το πρόγραμμα.