Υλικό για εκπαιδευτικούς

Διαδικασία Υλοποίησης του προγράμματος

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται μέσα από τα παρακάτω στάδια:

 1. Δημιουργία Δικτύου
  • Ποιοι περιλαμβάνονται;
  • Εκπαιδευτικοί και Διευθυντές Σχολείων
  • Οδοντίατροι
  • Επιστημονική Επιτροπή
  • Γραφείο Συντονισμού & Υποστήριξης
  • Πώς δικτυωνόμαστε;
  • Λίστα ολοήμερων & δυσπρόσιτων σχολείων από Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
  • Δήλωση συμμετοχής οδοντιάτρων σε Γραφείο Συντονισμού (σε συνεργασία με Οδοντιατρικούς Συλλόγους)
 2. Αγωγή Υγείας σε σχολεία
  • Πώς υλοποιείται;
  • Αποστολή Εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο:
  • Εγχειρίδια εκπαιδευτικών «Γερά Δόντια, Καλύτερη Υγεία» &«Αγωγή Υγείας- Βασικές Αρχές- Σχεδιασμός Προγράμματος»
   • Οπτικοακουστικό υλικό
   • Αφίσες
   • Ημερολόγιο βουρτσίσματος
   • Φυλλάδιο για τα παιδιά
  • Υλοποίηση προγράμματος στην τάξη από τον εκπαιδευτικό
 3. Προγραμματισμός Οδοντιατρικής Επίσκεψης
   • Ποιος την προγραμματίζει;
  • Συνεργασία Οδοντίατρων- Εκπαιδευτικών- Γραφείου Συντονισμού
  • Ενημέρωση υπευθύνων οδοντιατρικών συλλόγων
  • Πώς υλοποιείται;
  • Αποστολή Οδοντιατρικού Υλικού στο σχολείο
   • Εργαλεία, υλικά και αναλώσιμα για τη διεξαγωγή της κλινικής εξέτασης (μύλες, κάτοπτρα, γάντια, πετσετάκια, μάσκες, φακός)
   • Επιστολή συγκατάθεσης γονέων για την συμμετοχή στην κλινική εξέταση
   • Ενημερωτική επιστολή στους γονείς για τα πορίσματα της κλινικής εξέτασης
   • Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους γονείς
   • Υλικά και αναλώσιμα για τη φθορίωση (βερνίκι, πινελάκια)
 4. Οδοντιατρική Επίσκεψη
  • Τι πρέπει να κάνουν οι οδοντίατροι;
  • Παραλαβή «υλικού» στο σχολείο
  • Τι περιλαμβάνει η επίσκεψη των οδοντιάτρων στο σχολείο;
  • Επίλυση αποριών και εκπαίδευση στο βούρτσισμα των δοντιών
  • Κλινική εξέταση
  • Φθορίωση
  • Ενημέρωση γονέων
 5. Ολοκλήρωση
  • Ποιος δηλώνει την ολοκλήρωση;
  • Ο Διευθυντής του σχολείου με mail/fax στο Γραφείο Συντονισμού
  • Οι Οδοντίατροι με mail/fax στο Γραφείο Συντονισμού

  Στα δυσπρόσιτα σχολεία:

  • Όπου ο αριθμός των μαθητών της Β' τάξης είναι μικρός, εξετάζουμε όλες τις τάξεις
  • Οι εθελοντές οδοντίατροι θα αποζημιωθούν για τα έξοδα μετακίνησης

 6. Συμμετεχοντες και ρόλοι

  Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ρόλοι και οι προτεινόμενες ενέργειες των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του προγράμματος

  - Οι Εκπαιδευτικοί:
  • Παραλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό από το Γραφείο Συντονισμού
  • Υλοποιούν το πρόγραμμα αγωγής στοματικής υγείας στην τάξη
  • Οριστικοποιούν την ημερομηνία επίσκεψης με τους οδοντιάτρους 
  • Παραλαμβάνουν το οδοντιατρικό υλικό και το αποθηκεύουν μέχρι την ημερομηνία επίσκεψης των οδοντιάτρων
  • Φροντίζουν για τη συγκατάθεση των κηδεμόνων για  κλινική εξέταση και φθορίωση στα παιδιά τους
  • Συνεπικουρούν στη διεξαγωγή της κλινικής εξέτασης και τη φθορίωση και παραμένουν  στην τάξη
  • Φροντίζουν ώστε οι κηδεμόνες να λαμβάνουν την επιστολή ενημέρωσης από τους οδοντιάτρους
  • Ενημερώνουν για την ολοκλήρωση το Γραφείο Συντονισμού

  -Οι Οδοντίατροι:

  • Δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα με email/fax στο Γραφείο Συντονισμού
  • Δηλώνουν επιθυμητή περιοχή/ σχολεία επίσκεψης στο Γραφείο Υποστήριξης με βάση τη λίστα σχολείων
  • Ενημερώνονται για το/α σχολείο/α επίσκεψης με βάση τη δήλωσή τους από το Γραφείο Συντονισμού
  • Επικοινωνούν  με τα σχολεία και ορίζουν ημερομηνία/ες επίσκεψης
  • Ενημερώνουν το Γραφείο Συντονισμού για  ημερομηνία/ες επίσκεψης
  • Παραλαμβάνουν από τον εκπαιδευτικό τα υλικά και τη λίστα μαθητών με συγκατάθεση των κηδεμόνων
  • Συζητούν τις απορίες των παιδιών για θέματα στοματικής υγείας και εκπαιδεύουν στο βούρτσισμα των δοντιών
  • Πραγματοποιούν  κλινική εξέταση στους μαθητές
  • Πραγματοποιούν φθορίωση στους μαθητές
  • Συμπληρώνουν και υπογράφουν την επιστολή ενημέρωσης των κηδεμόνων για τη στοματική υγεία των παιδιών τους
  • Ενημερώνουν για την ολοκλήρωση το Γραφείο Συντονισμού

  -Το Γραφείο Συντονισμού & Υποστήριξης:
  Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Συντονισμού και Υποστήριξης που θα αναλάβει:

  • τη διαμόρφωση ενός πανελλαδικού «δικτύου» εκπαιδευτικών και οδοντιάτρων για το πρόγραμμα,
  • τον προγραμματισμό των ενεργειών και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος,
  • τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων και κυρίως των εκπαιδευτικών με τους οδοντιάτρους της περιοχής τους,  
  • την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των οδοντιάτρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
  • την αντιμετώπιση προβλημάτων,
  • την αποστολή εκπαιδευτικού, εποπτικού και υγειονομικού υλικού (για την κλινική εξέταση και την φθορίωση των μαθητών) στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Guidelines

Κατεβάστε τις Οδηγίες για την επίσκεψη οδοντιάτρων στο σχολείο

Πληροφοριακό Υλικό

Στους εκπαιδευτικούς παρέχεται εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας που περιλαμβάνει:

«Γερά Δόντια, Καλύτερη Υγεία»

Κατεβάστε το βιβλίο εδώ

«Αγωγή Υγείας- Βασικές
Αρχές - Σχεδιασμός Προγράμματος»


Κατεβάστε το βιβλίο εδώ

Ζωγραφική - Τομέας

Ζωγραφική - Γόμφιος

Στίχοι τραγουδιών εκπαιδευτικού cd-rom

Παροράματα εγχειριδίου "Γερά Δόντια,Καλύτερη Υγεία".

Ομιλία για την Παιδαγωγική Προσέγγιση

Αξία της Πρόληψης

Χρήσιμα Video Καλές Πρακτικές

send Email    print Εκτύπωση Μεγέθυνση γραμματοσειράς Σμίκρυνση γραμματοσειράς Text